Om materialet

Dom vanligaste materialen vi jobbar med är självutjämnande beläggningar så som släta epoxigolv och även färgsandsbeläggningar. Den golvmassa vi använder kommer främst från Tikkurila Coatings AB. Tikkurila levererar miljöriktiga och användarvänliga epoxiprodukter för fogfria golv. Variationsmöjligheterna med färgsandsgolv är många när det gäller olika strukturer och utseende.